[Forex] 1 USD/VND 1 US Dollar to Vietnamese Dồng exchange rate Live chartVietnam currency : Vietnamese Dồng (VND) : Official currency of Socialist Republic of Vietnam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam‌). Vietnamese Dồng currency sign (symbol): ₫. International Organization for Standardization, ISO 4217 currency code: VND. ISO 3166-1 country code: VN. Central bank: State Bank of Vietnam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).